Afirma Juridico

Serveis jurídics a particulars a Badalona

Serveis jurídics a particulars

AFIRMA t'ofereix serveis jurídics per resoldre situacions que, per qualsevol circumstància, requereixin la intervenció i el suport d'un advocat en matèria de dret privat, com ara:

1. Qualsevol relació basada en un contracte, com:

 • Compravenda o lloguer dhabitatge o daltres béns mobles o immobles, transmissió, permuta o construcció.
 • Préstec hipotecari amb bancs o amb particulars.
 • Contractes dassegurances.
 • Normativa de protecció a consumidors i usuaris.

2. Problemàtica derivada de la propietat o ús de lhabitatge:

 • Situacions derivades de la comunitat de propietaris i/o de veïnatge.
 • Ocupació il·legal.

3. Situacions relacionades amb lherència:

 • Planificació de la successió a través de les darreres voluntats.
 • Gestió de conflictes derivats de l'herència amb testament o sense.

4. Problemes derivats de la morositat i la insolvència per al pagament o cobrament de deutes incloent-hi la negociació amistosa, el concurs de creditors i l'extinció de deutes pel mecanisme de la segona oportunitat.

5. Exigència i defensa de responsabilitat contractual o extracontractual.

6. Constitució i funcionament d'entitats privades i comunitats:

 • Associacions, fundacions i societats civils.
 • Comunitats de bens.
 • Societats mercantils.

7. Representació, assistència, acompanyament i defensa dels interessos del client en situacions derivades de les matèries anteriorment exposades en:

 • Procediments davant l'Administració de Justícia en totes les fases i els incidents.
 • Procediments de mediació, conciliació, arbitratge i altres tràmits prejudicials que puguin evitar el plet judicial.
 • Procediments i tràmits davant de les administracions públiques, notaries, registres, empreses i particulars.

 

Demana més informació

Parlem?

93 464 80 03

antonio.lopez@afirmajuridico.com

Direcció

Edifici BCIN – C/ Marcus Porcius, 1
08915 Badalona (Barcelona)