Afirma Juridico

Serveis jurídics a Empreses i professionals a Badalona

Serveis jurídics a professionals, autònoms, societats i altres entitats

Els serveis que AFIRMA ofereix a empreses i professionals per resoldre situacions que requereixin la intervenció i el suport d'un advocat a les branques del dret civil i mercantil i processal són, entre d'altres, els següents:

1. Contractes i documents relacionats amb lactivitat mercantil i comercial, estandarditzats o amb contingut especial, amb clients o amb proveïdors de béns i serveis.

2. Dret immobiliari i de la construcció:

 • Contractació.
 • Finançament.
 • Responsabilitat.

3. Drets sobre les coses o reals:

 • Propietat i altres drets.
 • Defensa de la possessió davant de situacions il·legals d'ocupació.

4. Mitjans de pagament bancaris i efectes de comerç (pagaré, xec, lletres).

5. Problemàtica de la insolvència i del concurs de creditors:

 • Prevenció de la morositat.
 • Negociació preconcursal de deutes.
 • Procediment concursal.

6. Dret societari i govern corporatiu:

 • Constitució i modificació de societats.
 • Relacions intersocietàries i règim dòrgans de govern.
 • Assumpció del càrrec de secretari del consell dadministració o del de lletrat assessor (llei 39/1975).
 • Responsabilitat dels administradors i directius.
 • Lempresa familiar.
 • Ètica i normes de conducta.

7. Dret dassociacions, fundacions, societats civils i comunitats de béns.

8. Exigència i defensa de responsabilitat contractual o extracontractual

9. Representació, assistència, acompanyament i defensa dels interessos del client en situacions derivades de les matèries anteriorment exposades en:

 • Procediments davant l'Administració de Justícia en totes les fases i incidents
 • Procediments de mediació, conciliació, arbitratge i altres tràmits prejudicials.
 • Procediments i tràmits davant de les administracions públiques, notaries, registres, empreses i particulars.

10. Compliment normatiu (compliance):

 • Prevenció de blanqueig de capitals.
 • Protecció de dades personals: aspectes contractuals i institucionals.
 • Prevenció penal de la persona jurídica i dels directius i representants de la companyia.

Consultoria jurídica de processos i documentació

La gestió jurídica de l'activitat empresarial i professional es pot mesurar en termes d'eficiència, rapidesa i seguretat i hi ha parts de l'activitat de negoci que moltes vegades es pot millorar si tracten adequadament els aspectes jurídics que hi intervenen.

L'advocat d'empresa (intern o extern) pot col·laborar proactivament amb l'organització de la companyia per maximitzar l'eficiència, l'agilitat i la qualitat en els àmbits de l'activitat que tinguin un component jurídic, ja que combina: (i) els coneixements jurídics , (ii) l'experiència en gestió jurídica d'empreses, (iii) la facilitat per integrar-se a l'organització empresarial per conèixer els detalls de la seva activitat.

Antonio López, advocat titular d'AFIRMA, reuneix els tres elements anteriors i ofereix la possibilitat de col·laborar en aquesta consecució d'objectius a:

 • El disseny i la revisió dels criteris de selecció i condicions de contractació de proveïdors.
 • Anàlisi i millora funcional de models de documents contractuals de clients i proveïdors i altres documents jurídics.
 • Optimització de circuits i processos recurrents amb connotacions jurídiques com ara la contractació, gestió de reclamacions i procediments administratius i judicials.
 • Implantació, revisió, actualització de manuals de polítiques i procediments que tinguen algun component jurídic.

Contacta'ns per analitzar, sense cap cost, de quina manera AFIRMA et pot ajudar en aquestes matèries i, si et convé, tindràs una proposta de serveis sense compromís per part teva.

Demana més informació

Parlem?

93 464 80 03

antonio.lopez@afirmajuridico.com

Direcció

Edifici BCIN – C/ Marcus Porcius, 1
08915 Badalona (Barcelona)